KOJARZENIE PARTNERÓW BIZNESOWYCH

W ramach naszych usług przeprowadzamy analizę wymagań naszego klienta oraz ewentualnych partnerów biznesowych. Przygotowujemy umowy, które uwzględniają model współpracy ukierunkowany na rozwój oraz wzrost rentowności firmy należącej do klienta. Posiadamy doświadczenie oraz kontakty biznesowe pozwalające nam dopasować partnerów z różnych branż w taki sposób, aby współpraca pomiędzy nimi była długoletnia i efektywna. Liderem zespołu ds. współpracy międzynarodowej jest Kamil Wong.

Znajomość praktyki rynkowej w połączeniu z bogatą wiedzą merytoryczną, pozwalają nam na świadczenie usług prawnych, które zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu efektywności biznesowej. Nasze porady opierają się na doskonałej znajomości przepisów prawa i ich umiejętnej interpretacji, orzecznictwa sądowego i administracyjnego oraz piśmiennictwa prawniczego, ale co przede wszystkim istotne umiejętności praktycznego ich stosowania. Z powodzeniem reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych, w szczególności w zakresie postępowań związanych z dochodzeniem należności, a także postępowań przed Krajowym Rejestrem Sądowym oraz w postępowaniach egzekucyjnych. Uczestniczymy w projektach związanych z tworzeniem, bieżącym funkcjonowaniem oraz likwidacją spółek prawa handlowego.