O NAS

Znajomość praktyki rynkowej w połączeniu z bogatą wiedzą merytoryczną, pozwalają nam na świadczenie usług prawnych, które zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu efektywności biznesowej. Nasze porady opierają się na doskonałej znajomości przepisów prawa i ich umiejętnej interpretacji, orzecznictwa sądowego i administracyjnego oraz piśmiennictwa prawniczego, ale co przede wszystkim istotne umiejętności praktycznego ich stosowania. Z powodzeniem reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych, w szczególności w zakresie postępowań związanych z dochodzeniem należności, a także postępowań przed Krajowym Rejestrem Sądowym oraz w postępowaniach egzekucyjnych. Uczestniczymy w projektach związanych z tworzeniem, bieżącym funkcjonowaniem oraz likwidacją spółek prawa handlowego.

Nasi prawnicy niejednokrotnie wspierali wiedzą prawniczą centralne i naczelne organy administracji państwowej, w tym reprezentowali stanowisko Rzeczpospolitej Polskiej na różnych forach międzynarodowych, w szczególności ONZ, Rady Europy, Komisji Weneckiej, Unii Europejskiej, Interpolu, czy Europolu.

Monika
Olczak

Monika Olczak posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej na rzecz polskich i międzynarodowych klientów, w szczególności w obszarach obsługi korporacyjnej i procesów inwestycyjnych. Doradza w procesach fuzji i przejęć spółek przez podmioty polskie i zagraniczne, a także przekształceń oraz podziałów spółek handlowych, tworzeniu struktur kapitałowych na potrzeby realizowanych transakcji. Swoje szerokie doświadczenie z powodzeniem wykorzystuje w procesie opracowywania na rzecz swoich klientów najlepszych strategii funkcjonowania na rynku, eliminujących potencjalne ryzyka, zarówno w relacjach B2B i B2C, jak i kontaktach z sądami i innymi urzędami.

Specjalizuje się w zakresie dywersyfikacji ryzyka zawiązanego z działalnością gospodarczą pod kątem strzeżenia majątku. Posiada doświadczenie w procesach due diligence, procesach negocjacyjnych oraz transakcjach M&A i VC. Tworzy programy motywacyjne dla pracowników (ESOP) dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwijających się przedsiębiorstw. Doradza w zakresie obrotu nieruchomościami, działalności deweloperskiej i inwestycji nieruchomościowych w szczególności w zakresie przeprowadzania badań due diligence i zawierania umów dotyczących nabywania gruntów pod inwestycje oraz umów związanych z procesem budowlanym. Świadczy kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw i inwestorów w sektorze transportowym i energetycznym. Doradza w nabywaniu spółek oraz finansowaniu projektów energetycznych, a także przy inwestycjach w sektorze producentów energii.

Występuje w charakterze mediatora w sprawach gospodarczych i cywilnych.

Marek
T. Antonowicz

Marek T. Antonowicz w ramach pracy w Kancelarii zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców. W szczególności specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej. Przygotowuje umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, umowy licencyjne oraz zajmuje się rejestracją znaków towarowych i patentów.

Jest krajowym oraz unijnym ekspertem w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych, reprezentując od 2000 r. Polskę na forach Unii Europejskiej. Współtworzył też krajowe ustawy i rozporządzenia o przetwarzaniu i wymianie danych osobowych, wdrażających regulacje Unii Europejskiej i Rady Europy. W zakresie tego obszaru prawa doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom, w tym opracowuje strategie działań oraz wymaganą przez prawo dokumentację.

Ma ponad 20-letnie doświadczenie jako rządowy legislator. Przygotował kilkadziesiąt projektów aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) w zakresie integracji cudzoziemców, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony danych osobowych. Wielokrotnie brał udział w posiedzeniach Sejmu, Senatu i Rządowego Centrum Legislacji. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego.

Jako ekspert w zakresie prawa europejskiego brał czynny udział w pracach przygotowujących wejście Polski do Unii Europejskiej. Ponadto, jako prawnik-lingwista przetłumaczył na zlecenie Komisji Europejskiej ponad 100 dyrektyw i rozporządzeń unijnych. Uczestniczył też w przygotowaniu turnieju finałowego UEFA Euro 2012 w Polsce, zajmując się przygotowaniem umów międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Kamil Wang

Kamil Wang - sinolog, pół Polak, pół Chińczyk. Urodzony i wychowany w Polsce. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Beijing Normal University oraz Szkoły Głównej Handlowej. Wielokrotny stypendysta oraz laureat konkursów znajomości języka chińskiego. Odbył staż w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pekinie. Od wielu lat współpracuje biznesowo z Chińczykami w branży handlowej, gastronomicznej, tłumaczeniowej. Pracuje w Poczcie Polskiej w Biurze Współpracy i Handlu Międzynarodowego, jest odpowiedzialny za analizy strategiczne oraz kontakty międzynarodowe.