OBSZAR
PRAKTYKI

(kliknij, aby rozwinąć)

OBSŁUGA KORPORACYJNA

Doradzamy w zakładaniu spółek handlowych, ich przekształcaniu i likwidacji. Obsługujemy organy spółek, przygotowujemy stosowne dokumenty, w tym uchwały, porozumienia wspólników oraz umowy o współpracy. Wspieramy naszych Klientów w wyborze optymalnych struktur prawnych przedsiębiorstw, spółek oraz grup kapitałowych, uwzględniając aspekty podatkowe każdej ze struktur.

FUZJE I PRZEJĘCIA

Wspieramy naszych klientów w procesach nabywania i zbywania aktywów, wyjść z inwestycji, restrukturyzacji i przekształceń dotyczących grup kapitałowych. Sporządzamy dokumentację transakcji, pomagamy w negocjacji warunków transakcji i rozliczenia stron oraz prowadzimy postępowania związane z fuzjami i przejęciami. Doradzamy akcjonariuszom, udziałowcom, inwestorom, w tym funduszom Private Equity/ Venture Capital oraz doradcom inwestycyjnym uczestniczącym w transakcjach fuzji i przejęć.

STARTUPY

Wspieramy na każdym etapie prowadzenia biznesu – od założenia startupu do procesu wyjścia inwestycyjnego. Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w negocjowaniu umów inwestycyjnych oraz umów wspólników. Wspieramy startupy w kwestiach związanych ze strukturą inwestycji i formą pozyskania kapitału. Posiadamy duże doświadczenie w  akresie transgranicznych transakcji venture capital i przygotowywaniu strategii wyjścia.

OCHRONA MAJĄTKU

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie dywersyfikacji ryzyka związanego z działalnością gospodarczą pod kątem strzeżenia majątku. Proponujemy zarówno rozwiązania na gruncie prawa polskiego jak i międzynarodowego.

REJESTRACJA SPÓŁEK ZA GRaNICĄ

Przy pomocy kancelarii partnerskich dokonujemy rejestracji spółek w Czechach, na Słowacji i Malcie.

NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE BUDOWLANE

Specjalizujemy się w obsłudze przedsiębiorców z branży budowlanej, w szczególności generalnych wykonawców, podwykonawców, inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestycyjnego, kierowników budowy. Oferowana przez nas obsługa prawna obejmuje przygotowywanie, analizę i negocjowanie warunków kontraktów zawieranych w trakcie procesu inwestycyjno-budowlanego. Świadczymy usługi reprezentacji w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi mającymi na celu uzyskanie wymaganych w procesie inwestycyjnym decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleniu na budowę pozwoleniu na użytkowanie. Reprezentujemy w sporach sądowych wynikających z umów zawieranych w trakcie procesu inwestycyjnego, w szczególności w dochodzeniu należności wynikających z umów o roboty budowlane, umów o dzieło będących częścią robót budowlanych i umów o wykonanie remontu. 

Nasze usługi obejmują również audyt prawny nieruchomości (due diligence) oraz doradztwo formalnoprawne przy kupnie, wynajmie i sprzedaży nieruchomości.

RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚĆ

Posiadamy doświadczenie w szeroko pojętych sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a dzięki doświadczeniu biznesowemu potrafimy doradzić Klientom odpowiednią strategię oraz przeprowadzić całą procedurę, zarówno restrukturyzacyjną, jak i upadłości konsumenckiej.

PRAWO KONTRAKTOWE

Przygotowujemy projekty umów wykorzystywanych zarówno w profesjonalnym obrocie gospodarczym, jak i umów zawieranych przez osoby niebędące przedsiębiorcami. Nasze usługi w tym zakresie obejmują nie tylko przygotowanie projektu umowy, ale również doradztwo w zakresie wyboru najlepszego dla danego Klienta rodzaju kontraktu, uwzględniającego zamierzone przez niego cele, oraz wywołującego optymalne skutki prawne i podatkowe. Oferujemy również doradztwo w trakcie negocjacji z kontrahentem, jak również analizę już zawartych umów.

POZWOLENIA NA PRACĘ I LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW

Zajmujemy się pomocą dla przedsiębiorców w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terenie Polski.

COMPLIANCE

Posiadamy przekrojową i kompleksową wiedzę oraz doświadczenie dotyczące stosowania prawa w dziedzinach prawa niezbędnych do bezpiecznego poruszania się naszych Klientów w środowisku biznesowym oraz eliminowaniu potencjalnego ryzyka związanego z nieznajomością prawa. Nasi eksperci są w stanie zapewnić każdemu Klientowi najlepsze i bezpieczne rozwiązania prawne i organizacyjne dopasowane do potrzeb i specyfiki każdego Klienta.

PRZECIWDZIAŁANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Posiadamy długoletnie doświadczenie w zakresie przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji, tworzenia i wdrażania procedur u przedsiębiorców w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz obrotu dokumentami objętymi taką tajemnicą.

DANE OSOBOWE ORAZ INFORMACJE NIEJAWNE

Jednym z kluczowych zagadnień, w których się specjalizujemy jest ochrona danych osobowych. Z uwagi na to, że nasi prawnicy współpracowali przy opracowaniu projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych oraz brali czynny udział, jako przedstawiciele rządowi, w posiedzeniach organów Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych, są doskonałymi ekspertami w tej dziedzinie prawa i potrafią zaproponować najbardziej optymalne rozwiązania. 

Służymy pomocą w tworzeniu lub opiniowaniu procedur postępowania dotyczących przetwarzania i ochrony informacji niejawnych, w tym tworzenia i funkcjonowania kancelarii tajnej.  

KONCESJE

Wspieramy Klientów w zakresie uzyskania lub zmiany koncesji na reglamentowaną działalność gospodarczą.

Legislacja

Zatrudniamy oraz współpracujemy z najlepszymi krajowymi legislatorami, posiadającymi długoletnie doświadczenie przy tworzeniu istotnych ustaw, rozporządzeń, aktów prawa unijnego oraz programów rządowych.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Ważnym elementem naszej działalności jest wspieranie przedsiębiorstw w ochronie praw własności intelektualnej oraz zarządzaniu tymi prawami. Zajmujemy się ochronąna terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w Unii Europejskiej oraz innych obszarach świata. Reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych. Współpracujemy również z renomowanymi warszawskim kancelariami patentowymi.

POZYSKIWANIE FINANSOWANIA

Posiadamy bogate doświadczenie w pomocy przedsiębiorstwom w pozyskiwaniu finansowania ze środków publicznych, od banków i prywatnych inwestorów. W zakresie pozyskiwania środków publicznych współpracujemy z uznanymi i sprawdzonymi w branży firmami zajmującymi się pozyskiwaniem środków unijnych oraz środków z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

DORADZTWO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Doradzamy we wszystkich aspektach prawa rodzinnego, spadkowego i nieruchomości. Mamy wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu sporów krajowych i międzynarodowych. Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw rozwodowych oraz o podział majątku, jak również w postępowaniach z zakresu władzy rodzicielskiej.

Prowadzimy postępowania o nabycie, jak i o dział spadku, a także reprezentujemy klientów w procesach o zapłatę z tytułu zachowku.